Uslovi kupovine, način slanja i plaćanja

Postojanje procedure za reklamacije i opis rešavanja reklamacionog procesa:

Da, postoji procedura. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Reklamacioni process podrazumeva popunjavanje obrasca koji sadrži sledeće:

PODACI O POTROŠAČU

Ime i prezime

Adresa

Mesto

Kontakt telefon

E-mail adresa

Br. tekućeg računa potrošača

Broj računa

Datum isporuke robe potrošaču

Datum podnošenja obrasca trgovcu

Način povraćaja sredstva i robe:

U slučaju odustajanja kupovine robe, roba će biti vraćena u sedište trgovca. Trgovac ima pravo da uskrati povraćaj novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga sto je potrošac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao. Povrat novca će se izvršiti na tekući račun kupca navedenom u obrascu. Potrošaču koji nema otvoren tekući račun, povrat novca izvršiće se elektronskim putem poštanskom uputnicom u roku od 7 dana od odustanka od kupovine. Troškovi vraćanja robe padaju na teret potrošača. Podaci koji su dati u ovom Obrascu služe za evindentiranje izmena u prometu robe i VITMIN DVA M  d.o.o. ih neće upotrebljavati u druge svrhe.

Pravo kupca da otkaže ugovor o kupovini:

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, u roku od 14 dana. Pravo na odustanak potrošač ostvaruje popunjavanjem Obrasca za odustanak I slanjem popunjenog Obrasca trgovcu u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju odustanka, potrošač snosi sam troškove povraćaja robe.

Zaštita privatnosti i podataka o ličnosti i o transakciji:

Ponuđač se obavezuje da će trajno čuvati sve lične podatke. Oni će biti korišćeni isključivo u svrhu slanja informativnog sadržaja, ponuda, računa, u svrhu vlastitog istraživanja i analiza i ostale potrebne komunikacije. Podaci korisnika ni u jednom slučaju neće biti predati trećoj osobi.

Zaštita ugovornih strana, postojanje Uslova kupovine:

Opšti uslovi poslovanja online trgovine HEALTHANDFIT stvoreni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje. HEALTHANDFIT je online trgovina, kojom upravlja firma VITMIN DVA M DOO, ponuđač usluga e-poslovanja, u nastavku ponuđač. Opšti uslovi poslovanja obuhvataju delovanje online trgovine HEALTHANDFIT, prava potrošača i poslovni odnos između ponuđača i potrošača.

OPIS PROIZVODA / USLUGA

Predugovorno obaveštavanje o proizvodu i obavezama:

Priroda poslovanja putem interneta uzrokuje ažuriranje i često i brzo menjanje ponude trgovine HEALTHANDFIT. Cene su predstavljene kao redovne i akcijske cene. Redovne cene često su preporučene maloprodajne cene proizvođača ili uvoznika ili cene koje oblikuje sam ponuđač. Akcijske cene su one koje su posebno označene I deo su marketinških aktivnosti prodavca u cilju popularizacije proizvoda.

Transparentan prikaz cena, uključujući sve troškove I poreze:

Cene proizvoda su date sa porezom na dodatu vrednost, bez uračunatih troškova dostave, koji su dati posebnim cenovnikom I zavise od cenovnika kurirske službe (BEX, ROYAL EXPRESS) koja radi dostavu kupljenih proizvoda.

Precizne informacije o dostupnosti proizvoda, rokovima isporuke i troškovima transporta:

Dostupnost proizvoda je označena na samoj stranici sa oznakom da li je na stanju ili ne. Rok isporuke I trošak transporta zavisi od uslova kurirske službe (BEX, ROYAL EXPRESS) koja je angažovana za dostavu, I ti troškovi do iznosa porudžbine od 5000,00din padaju na teret kupca, dok za sve kupovine preko 5000,00din troškovi dostave padaju na teret prodavca

Isporuka shodno opisanoj specifikaciji i rokovima:

Isporuka se vrši u skladu sa uslovima koje ima kurirska služba koja radi dostavu (BEX, ROYAL EXPRESS)

PROCES KUPOVINE

Mogućnost on-line naručivanja (“Korpa”)

Prodavac je omogućio da kupac uradi on-line naručivanje na sledeći način:

 • Izabere željeni proizvod i klikom na „Dodaj u korpu“ dodaje proizvod na listu za poručivanje.
 • Klikom na „Pregled korpe“ pregleda listu proizvoda za poručivanje.
 • Klikom na „Plaćanje“ ili „Nastavite sa plaćanjem“ odlazi na stranicu za poručivanje gde unosi svoje lične podatke, odnosno:
  • Ime
  • Prezime
  • Ulicu i kućni broj
  • Grad
  • Region / okrug
  • Poštanski broj
  • Broj telefona
  • E-mail adresu
  • Po mogućstvu može izabrati drugu adresu za dostavu
  • Poručilac može dodati napomenu/napomene o narudžbini (opciono)
 • Poručiocu na stranici za plaćanje je jasno prikazana lista proizvoda za poručivanje, naziv proizvoda, količina, cena i ukupan iznos cene proizvoda
 • Poručilac izabira način isporuke gde mu je jasno prikazana cena isporuke
 • Poručiocu je prikazan ukupan zbir cene proizvoda i isporuke
 • Poručilac izabira način plaćanja
 • Klikom na checkbox potvrđuje da je pročitao/pročitala i prihvata uslove web mesta.
 • Nakon klika na dugme „Naručite“ prikazan mu/joj je
  • Broj narudžbine
  • Datum
  • Ukupan iznos za plaćanje
  • Način plaćanja
 • Ukoliko je kao način plaćanja izabrano „Plaćanje pouzećem“, poručivanje se smatra završenim
 • Ukoliko je kao način plaćanja izabran „eCommerceConnect“, na portalu banke treba uneti sledeće informacije:
  • Broj kartice
  • Datum isteka kartice
  • E-mail
 • Klikom na „Nastaviti“ potvrđuje transakciju

Jasan prikaz koraka za potvrdu narudžbine (potvrđivanje proizvoda izlistanih u “Korpi”), uključujući prihvatanje uslova prodaje pre plaćanja, kao i kompletan prikaz specifikacije kupovine:

Jeste, omogućen je jasan prikaz koraka za potvrdu narudžbine, uključujuči prihvatanje uslove prodaje pre plaćanja, kao I prikaz specifikacije kupovine.

Jasan prikaz opcije plaćanja:

Način plaćanja treba da bude prilikom preuzimanja pošiljke predajom gotovine kuriru koji vrši dostavu (“pouzećem”) ili uplatom preko platne kartice kroz aplikaciju.

Potvrda o plaćanju i dostavnica:

Prilikom plaćanja kupcu se u situaciji ako plaća pouzećem izdaje potvrda o plaćanja od strane kurira koji vrši dostavu, a ukoliko plaćanje vršu preko aplikacije koristeći platnu karticu, dobija elektronsku potvrdu o izvršenom plaćanju.

Meni